Menu

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU NA NOWY TABOR DLA ŁKA

Łódzka Kolej Aglomeracyjna rozstrzygnęła przetarg na „Dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”. Do postępowania przystąpili producenci: Stadler Polska Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Newag Spółka Akcyjna. Najkorzystniejsza okazała się oferta firma Stadler Polska.

Czytaj dalej...

Konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA wygrało przetarg na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM w Gdyni

5 września 2016 r. – PKM SA rozstrzygnęła przetarg na budowę dwóch dodatkowych przystanków PKM – Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Spośród siedmiu ofert, jakie wpłynęły do PKM SA w postępowaniu na przystanki gdyńskie, wybrano najkorzystniejszą – złożoną przez konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman SA. Zgodnie z tą ofertą wykonawca wybuduje obydwa gdyńskie przystanki PKM za kwotę 25,5 mln zł, w terminie do 31 lipca 2017 r.

Czytaj dalej...

Otwarcie ofert w II etapie przetargu na budowę przystanków PKM na terenie Gdyni

Siedem firm i konsorcjów złożyło swoje oferty w II etapie przetargu na budowę przystanków PKM Gdynia Karwiny i Gdynia Stadion. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę 25,5 mln zł, natomiast najdroższa to 54,5 mln zł. Większość firm zaproponowała także skrócenie terminu realizacji inwestycji o 3 miesiące – co jest jednym z kryteriów oceny ofert (data krańcowa z przetargu to 31.10.2017 r.). Obecnie komisja konkursowa PKM SA szczegółowo sprawdzi wszystkie oferty pod względem formalno-prawnym. Dopiero po tej ocenie możliwe będzie rozstrzygnięcie przetargu i wówczas poznamy wykonawcę dwóch dodatkowych przystanków PKM, jakie powstaną na terenie Gdyni.

Czytaj dalej...

ŁKA: Znamy oferty na dostawę nowych pociągów

2 sierpnia o godzinie 13:00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na „Dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”. Oferty złożyły: Stadler Polska Sp. z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA oraz Newag Spółka Akcyjna. Przetarg dotyczy produkcji czternastu trzyczłonowych elektrycznych pojazdów trakcyjnych oraz ich utrzymania w okresie dwunastu lat. O wyborze dostawcy zadecydują cztery kryteria: koszt pojazdu, koszt jego późniejszego serwisowania, współczynnik efektywności kosztowej mierzony jako iloczyn zużycia energii i masy pociągu oraz liczba siedzeń stałych w pojeździe. Wskazane kryteria mają zapewnić Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej tabor najbardziej ekonomiczny i komfortowy. O cenie pojazdu nie decyduje bowiem jedynie koszt jego produkcji, ale w dużej mierze również dalsze koszty związane z jego utrzymaniem i eksploatacją.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS