Menu

Torpol do końca I kwartału pozyskał zamówienia o wartości 1,83 mld zł netto

fot. Torpol S.A. fot. Torpol S.A.

Pierwszy kwartał 2017 r. był dla Grupy Torpol okresem bardzo intensywnych działań związanych z budową portfela zamówień oraz realizacją końcowej fazy wartego 1,3 mld zł netto projektu E75 Rail Baltica. W tym roku złożono też 30 ofert o łącznej wartości 8,1 mld zł netto, pozyskując zamówienia za ponad 1,27 mld zł netto.

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. Torpol wypracował 64,3 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, w analogicznym okresie 2016 r. było to 146,6 mln zł. W I kwartale 2017 r. Grupa wykazała stratę stratę netto 3,3 mln zł, podczas gdy w I kwartale roku ubiegłego zysk netto wyniósł 3,2 mln zł.

Spadek przychodów w I kwartale jest wynikiem opóźnień w zakresie ogłaszania i rozstrzygania istotnych postępowań przetargowych przez Zamawiającego PKP PLK. W okresie tym skupiliśmy się na jak najlepszym przygotowywaniu ofert i budowie optymalnego portfela zamówień. Uwzględniając zatem najkorzystniejsze złożone oferty mamy dzisiaj 1,83 mld zł netto (bez udziału konsorcjantów) pozyskanych kontraktów – skomentował Grzegorz Grabowski, prezes Torpolu.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z ostatnich 12 miesięcy do 31 marca 2017 r. wyniosła 5,4% wobec 5,5% na koniec 31 marca 2016 r. Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży Grupy utrzymały się w I kwartale 2017 r. na takim samym poziomie co w I kwartale 2016 r. i wyniosły 6,4 mln zł.

Pomimo trudnego pierwszego kwartału Grupa jest w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Mamy bardzo duży potencjał finansowy, kadrowy i techniczny, który pozwala nam na wysoką aktywność i samodzielne pozyskiwanie projektów budowlanych w Polsce. Jesteśmy coraz aktywniejsi również na pozostałych rynkach działalności Grupy, cieszy nas rozwój działalności na rynku kolejowym w Norwegii i pozyskanie kolejnego istotnego dla Torpol Norge kontraktu. Zamierzamy konsekwentne budować naszą pozycję rynkową, jako lidera na rynku infrastruktury szynowej w Polsce oraz znaczącego wykonawcy na perspektywicznych rynkach zagranicznych w Skandynawii i na Bałkanach – podsumował prezes Torpolu.

Krajowy Program Kolejowy (KPK), który do 2023 roku ma być realizowany przez PKP PLK S.A., zakłada realizację ponad 200 projektów infrastrukturalnych o potencjalnej łącznej wartości 66,45 mld zł. Może to oznaczać nagły wzrost liczby i wartości realizowanych projektów inwestycyjnych w kolejnych latach, a co za tym idzie zwiększenie nakładów inwestycyjnych na rynku do nawet 9-10 mld zł rocznie.

Natomiast Norweski Narodowy Plan Transportu (NTP) zakłada, że w kolej zainwestowane zostanie do 2029 roku od 182,7 mld NOK (prawie 89 mld zł) do 328,15 mld NOK (159,7 mld zł) – w wariancie bazowym może to być nawet 19 mld NOK średniorocznie (9,3 mld zł).

Zarząd Torpolu zarekomendował również, aby 10,1 mln zł z wypracowanego w 2016 r. zysku netto przeznaczyć na wypłatę dywidendy w kwocie 0,44 zł na akcję.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę