Menu

Dworzec i stacja Rzeszów Główny przejdą kompleksową modernizację

fot. PKP PLK S.A. fot. PKP PLK S.A.

PKP S.A. ogłosiła przetarg na wykonawcę projektu, dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej dla przebudowy dworca kolejowego Rzeszów Główny. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowane jest na lipiec br. Prace na stacji planują również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Inwestycja w Rzeszowie przewiduje kompleksową modernizację dworca Głównego. W ramach prac zaplanowana jest przede wszystkim modernizacja układu funkcjonalno-przestrzennego części pasażerskiej, m.in. przeniesienie ogólnodostępnych toalet na poziom parteru oraz wprowadzenie udogodnień dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych. Ponadto planowana jest modernizacja elewacji i dachu dworca, wymiana instalacji wewnętrznych budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych a także renowacja wiaty peronowej. Ze względu na zabytkowy charakter dworca, wszelkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytków.

Na sierpień PKP S.A. zaplanowała przeprowadzenie warsztatów kreatywnych. W spotkaniu będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani przyszłością dworca: pasażerowie, lokalna społeczność, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy. Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. Większość nowych inwestycji realizowanych przez PKP S.A. poprzedzana jest tego typu konsultacjami.

Obecnie trwają również rozmowy miedzy Prezydentem Miasta a PKP S.A. w sprawie przejęcia przez Urząd Miasta działki przed dworcem pod budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Na stacji Rzeszów Główny prace planują również PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, której zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest w III kwartale 2017 r.

Modernizacja stacji podniesie standard obsługi pasażerów, w tym osób o ograniczonych możliwościach mobilnych, usprawni komunikację w mieście i podniesie poziom bezpieczeństwa. Planowany zakres przebudowy stacji obejmuje: wymianę torów i odbudową urządzeń odwadniających, modernizację przejazdu kolejowego w ciągu ul. Marii Konopnickiej, przebudowę trzech peronów oraz budowę peronu dwu-krawędziowego i jedno-krawędziowego w nowej lokalizacji (w rejonie wiaduktu nad ulicą Aleje Wyzwolenia). Perony wyposażone będą w elementy małej architektury i dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (tzn. wyposażone będą w pochylnie i windy). Na peronach zamontowane zostaną urządzenia megafonowe oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.

W ramach inwestycji PLK planowana jest również przebudowa i remont obiektów inżynieryjnych, w tym m.in.: likwidacja kładki nad torami i budowa przejścia pod torami łączącego stronę południową z północną częścią miasta, remont wiaduktów nad ul. Aleje Wyzwolenia, przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego, a także przebudowa urządzeń automatyki oraz wymiana elementów sieci trakcyjnej.

Realizacja robót inwestycyjnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planowana jest w latach 2018 -2021.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę