Menu

DB Cargo Polska – dobre praktyki po raz kolejny w „Raporcie odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

fot. PolskaKolej.TV. Wszelkie prawa zastrzeżone. fot. PolskaKolej.TV. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Po raz drugi realizowane przez DB Cargo Polska dobre praktyki z zakresu środowiska pracy i ekologii, zostały zauważone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i opisane w ”Raporcie Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2016. Dobre Praktyki”.

Raport stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego w danym roku. W tym roku ogłoszony został po raz piętnasty. Odpowiedzialne społecznie prowadzenie biznesu wynika wprost z naszej strategii zrównoważonego rozwój. Konsekwentnie jest ono wdrażane, czego dowodem jest stały przyrost realizowanych inicjatyw. Cieszy nas fakt, że po raz kolejny nasze wysiłki zostały dostrzeżone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - mówi Katarzyna Marciniak, Dyrektor Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska. - Chcemy patrzeć na nasz biznes nie tylko przez pryzmat twardych danych finansowo- rozwojowych, ale również w kategoriach wartości, które istotne są dla nas i dla naszego otoczenia - dodaje. Tegoroczna, jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy praktyk 180 firm, i działań realizowanych lub kontynuowanych w 2016 roku. W porównaniu z rokiem 2015 liczba ta wzrosła o około jedną czwartą. Rekordowa jest liczba zakwalifikowanych praktyk do raportu – 880 działań, stanowiących sumę praktyk nowych i długoletnich. Wyszczególnione działania zostały podzielone według siedmiu obszarów - ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich oraz zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

Minionym rok, prócz działań które już na stałe wpisały się w nasz kalendarz korporacyjny jak wolontariat pracowniczy, edukacja proekologiczna, dni zdrowia i bezpieczeństwa, to także inwestycje, modernizacje, nowe rozwiązania i konkursy. Wszystkie inicjatywy zmierzają w kierunku podnoszenia szeroko pojętego kapitału społecznego i wartości, jaką wnosimy, budując relacje z naszymi interesariuszami – mówi Edyta Bracik, z Biura Zarządu i Komunikacji DB Cargo Polska.

O dobrych praktykach

Wolontariat pracowniczy „Kolej na Pomaganie”

W 2016 r. DB Cargo Polska po raz trzeci zorganizował konkurs na Dobre Pomysły Wolontariackie, w ramach którego wyłonionych zostało 11 inicjatyw. Każda z nich uzyskała wsparcie finansowe pracodawcy na jej realizację (zakup materiałów, sprzętu, narzędzi itp.). Kryteria oceny to m.in. zgodność ze wskazanymi celami (działania na rzecz dzieci, ekologiczne, promujące zdrowy styl życia) oraz liczba zadeklarowanych wolontariuszy – pracowników.

Dni Zdrowia i Bezpieczeństwa

Dni zdrowia i bezpieczeństwa to cykl wydarzeń dla klientów i pracowników DB Cargo Polska. Przedsięwzięcie ma promować zdrowy styl życia oraz podnoszenie bezpieczeństwa i dbałości o zasoby naturalne. W 2016 r. działania były realizowane przez cały październik pod hasłem „Już nie dzień, a cały miesiąc”. Pracownicy mieli do dyspozycji zdrowe produkty podnoszące odporność (cytryny i herbaty ziołowe). Dodatkowo mogli korzystać z darmowych warsztatów kulinarnych z udziałem dietetyka. W Światowy Dzień Bezpieczeństwa zorganizowano Dzień Zdrowia Bezpieczeństwa − wydarzenie dla klientów, pracowników i służb cywilnych, któremu towarzyszyły prelekcje, szkolenia i pokazy symulujące niebezpieczne zdarzenia.

Edukacja ekologiczna „Ekoludek Leon radzi”

Cykl szkoleń z zakresu gospodarowania odpadami, włączenie ekoinicjatyw do konkursu wolontariatu, stałą rubrykę w wewnętrznym dwumiesięczniku „Dobre rady Ekoludka Leona”, które to rady nadsyłali pracownicy, minikampanie „Zgaś światło”, „Wyłącz urządzenie”, „Oszczędzaj wodę” – nalepki, wobblery we wszystkich lokalizacjach i na elektronarzędziach, nagrodę za innowacje ekologiczne w ramach konkursu „DB Awards for Excellence”, cykliczne e-mailingi przypominające o ekonawykach, konkursy zachęcające do udziału w Godzinie dla Ziemi i Dniu bez Samochodu.

Termomodernizacja hali produkcyjnej

W 2016 roku przeprowadzono termomodernizację hali produkcyjnej w celu zmniejszenia emisji CO2 oraz poprawy warunków pracy. Inwestycja polegała między innymi na demontażu i wykonaniu dociepleń ścian, wymianie okien i przeszkleń. Efektem modernizacji jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania hali, co wpływa na redukcję emisji CO2. Uzyskano także wzrost temperatury na hali o średnio 6 stopni w miesiącach zimowych.

Pełna wersja raportu:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę