Menu

O poświadczeniach do biletów kolejowych

Jak przypomina Urząd Transportu Kolejowego kupując bilet zawieramy umowę z przewoźnikiem. Mamy prawo do jej zmiany jak również odstąpienia od niej i otrzymania zwrotu pieniędzy. Możemy również dochodzić roszczeń reklamacyjnych w przypadku nienależytego wykonania przewozu. Do wielu tych czynności konieczne jest uzyskanie od przewoźnika odpowiedniego poświadczenia. Poniżej znajdziecie niezbędne informacje na ten temat.

Czytaj dalej...

Bezpieczeństwo ruchu kolejowego priorytetem PKP PLK

PKP PLK bardzo dużą uwagę przykładają do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Szkolenia wewnętrzne, przygotowanie do radzenia sobie ze stresem, doskonalenie komunikacji, poszerzanie umiejętności instruktorów, ostrzeganie przed czynnikami zewnętrznymi wpływającymi na stan psychofizyczny na dyżurach – to szczególne ważne przedsięwzięcia pracownicze. Towarzyszą im planowe działania inwestycyjne, techniczne i organizacyjne.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS