Menu

Coraz więcej inwestycji PKP PLK

114% planowanych wydatków na inwestycje zrealizowały w pierwszym kwartale 2014 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Tylko w marcu wykonano 123% miesięcznego planu. - Według prognozy, w kwietniu także przekroczyliśmy plan wydatków. Wyższe nakłady to efekt coraz lepszego nadzoru nad inwestycjami, bieżącej współpracy z wykonawcami i ich zaangażowania. Dobre wykonanie planu przekłada się na coraz lepsze wykorzystanie środków unijnych – mówi Wojciech Folejewski członek Zarządu PLK odpowiedzialny za realizacje inwestycji - informuje PKP PLK.

Czytaj dalej...

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wesprze restrukturyzację PR

Zbigniew Klepacki, podsekretarz w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju podpisał 1 kwietnia 2014 roku Porozumienie o Współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A., które reguluje zasady współpracy przy realizacji koncepcji przekształcenia i restrukturyzacji działalności spółki PR. Sygnatariuszami porozumienia są Minister Skarbu Państwa i spółka Przewozy Regionalne.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS