Menu

Nowe elfy na kujawsko-pomorskich torach

W piątek (16 marca) na dworcu Toruń Główny odbyło się uroczyste przekazanie czterech nowych kolejowych składów elektrycznych typu elf 2, które będą obsługiwać połączenia pasażerskie w naszym regionie. Tabor wyprodukowany w bydgoskich zakładach PESA zakupiła spółka Polregio - Przewozy Regionalne. W uroczystości uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

Czytaj dalej...

Będzie nowy korytarz transportowy z Azji do Europy

Porozumienie umożliwiające zmniejszenie o 1000 km dystansu pomiędzy Polską a rynkiem indyjskim podpisali w Warszawie uczestnicy międzynarodowej konferencji „South-West Route” z Iranu, Azerbejdżanu, Gruzji, Ukrainy i spółki PKP LHS, która jest współtwórcą nowego korytarza transportowego. Trasa kolejowa jest 2-3 krotnie szybsza od drogi morskiej, a nowy szlak jest krótszy o 1000 km od alternatywnej trasy lądowej. Dzięki porozumieniu polscy importerzy i eksporterzy uzyskają możliwość łatwiejszej wymiany handlowej z Iranem i Indiami.

Czytaj dalej...

Rusza IV semestr w Akademii Wiedzy Kolejowej

W marcu 2018 r. rusza kolejny semestr Akademii Wiedzy Kolejowej. Tematy szkoleń uwzględniają zagadnienia związane z bezpieczeństwem kolejowym, eksploatacją urządzeń i budowli oraz pracami komisji kolejowych. Po raz pierwszy w programie Akademii pojawią się zajęcia omawiające prawa pasażerów oraz rozwiązywanie problemów osób z niepełnosprawnością.

Czytaj dalej...

NEWAG S.A. wyprodukuje nowoczesne Impulsy dla Województwa Świętokrzyskiego

Firma NEWAG S.A., która w ubie­głych latach dostar­czyła dla Woje­wódz­twa Świę­to­krzy­skiego 6 pojaz­dów szy­no­wych ponow­nie wygrała prze­targ, ogło­szony w grud­niu 2017 roku, na dostawę 2 fabrycz­nie nowych czte­ro­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. War­tość umowy opiewa na kwotę 44 378 400 zł brutto.

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS