Menu

PKP S.A. zakończyła przyjmowanie zgłoszeń do Pakietowego Programu Ratalnego dla Klientów PKP S.A.

fot. PolskaKolej.TV. Wszelkie prawa zastrzeżone. fot. PolskaKolej.TV. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Od czerwca 2016 roku z dogodnych warunków spłaty zadłużenia wobec Spółki skorzystało ponad 400 Klientów. Pakietowy Program Ratalny dla Klientów PKP S.A. to kolejna inicjatywa Biura Windykacji skierowana do Klientów firmy.

Pakietowy Program Ratalny dla Klientów PKP S.A. został przygotowany z myślą o stworzeniu dogodnych warunków spłaty zadłużenia wobec Spółki, zarówno dla Klientów mieszkaniowych, jak i komercyjnych. Od momentu jego uruchomienia, czyli od połowy 2016 roku, do Programu przystąpiło ponad 400 Klientów, zawierając z PKP S.A. Ugodę w zakresie uregulowania swojego zadłużenia.

Głównym celem Programu było zmotywowanie Klientów do regulowania bieżących zobowiązań na rzecz PKP S.A. Ponadto Spółka chciała stworzyć warunki umożliwiające spłatę zadłużenia w ratach, a także w uzasadnionych przypadkach, częściowe zwolnienie z długu.

W zależności od rodzaju i wysokości zadłużenia, Klienci mogli skorzystać z możliwości podpisania ugody w ramach jednego z 10 przygotowanych pakietów (4 pakiety dla Klientów mieszkaniowych, 5 pakietów dla Klientów komercyjnych oraz 1 pakiet łączony).

Pakietowy Program Ratalny był kolejną inicjatywą Biura Windykacji PKP S.A. wpisującą się w działania z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, po uruchomionym w Spółce w 2015 roku Programie Oddłużeniowym dla Klienta Mieszkaniowego PKP S.A. Spośród wszystkich Klientów spełniających warunki pozwalające na przystąpienie do Programu ugody zawarto z ok. 800 Klientami. Stanowiło to 33% wszystkich zakwalifikowanych, a więc o aż o 13 pkt. procentowych więcej niż początkowo zakładali pomysłodawcy Programu.

Warto dodać, że Program Oddłużeniowy dla Klienta Mieszkaniowego PKP S.A. otrzymał pozytywną rekomendację Forum Odpowiedzialnego Biznesu i został zamieszczony w Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.

- Klienci, którzy zdecydowali się przystąpić do Programów, będą spłacali dotychczasowe zadłużenie w ustalonych ratach, wraz z bieżącymi opłatami. W zamian za to, Spółka umożliwia im umorzenie części zadłużenia oraz wstrzymanie odsetek ustawowych. Dodatkowo Klienci mogą zwrócić się do PKP S.A. z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego – mówi Sylwia Sęk, Dyrektor Biura Windykacji.

Wprowadzenie programów oddłużeniowych umożliwiło Klientom PKP S.A. wyjście ze spirali zadłużenia. W ramach zawartych ugód Klienci terminowo regulują bieżące opłaty oraz stopniowo spłacają wcześniej powstały dług. Co ważne, dzięki spłacie bieżących zobowiązań PKP S.A. nie ponosi kosztów z tytułu ich dochodzenia. W zamian spółka częściowo umarza zadłużenie swoich Klientów. To innowacyjne podejście wpisujące się w bieżące trendy windykacji, których celem jest utrzymanie pozytywnej relacji z Klientem, przy jednoczesnym poszanowaniu interesów wierzyciela.

- PKP S.A. realizuje swoje cele biznesowe z uwzględnieniem istotnych dla Spółki aspektów społecznych. Mając na uwadze pozytywny odbiór dotychczasowych inicjatyw, nie wykluczamy wdrożenia kolejnych rozwiązań, które nie tylko pomogą naszym Klientom w spłacie zadłużenia, lecz także pozwolą wygenerować określone korzyści dla PKP S.A. – mówi Andrzej Olszewski, Członek Zarządu PKP S.A.

Łącznie z Programów uruchomionych przez PKP S.A. skorzystało prawie 1 200 Klientów. Dzięki inicjatywie podjętej przez PKP S.A. udało się pomóc wielu osobom.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę