Menu

Składy zastępcze a prawo do rekompensaty

fot. www.intercity.pl fot. www.intercity.pl

PKP Intercity poinformowało, że pojazdy ED 250 („Pendolino”) na niektórych relacjach zostaną zastąpione składami wagonowymi. Dlatego Urząd Transportu Kolejowego przypomina, że pasażerowie mają prawo do rekompensaty w przypadku przejazdu w mniej komfortowych warunkach.

Prezes UTK monitoruje sytuację związaną z uruchamianiem składów zastępczych. Wagony pojawiają się w przypadku niektórych połączeń, które powinny być, zgodnie z rozkładem jazdy, obsługiwane przez pojazdy ED250 „Pendolino”. W szczególności Prezes UTK zweryfikuje w jaki sposób przewoźnik informuje pasażerów o zmianach wprowadzanych w tym zakresie.

- W naszej ocenie, w przypadku, gdy skład zastępczy zapewnia mniej komfortowe warunki przejazdu, np. brakuje w nim niektórych usług zadeklarowanych w rozkładzie jazdy, pasażer uprawniony jest do dochodzenia rekompensaty – zauważa Ignacy Góra, Prezes UTK. Dlatego Urząd zweryfikuje również w jaki sposób rozpatrywane są reklamacje pasażerów związane z podróżami składami zastępczymi.

Przypominamy najważniejsze zasady związane z prawem pasażera do rekompensaty m.in. w przypadku obniżenia komfortu podróży, wynikającego z odbyciem podróży składem zastępczym.

Komunikacja zastępcza

Jeżeli przewoźnik nie jest w stanie wywiązać się z umowy przewozu zgodnie z jej założeniami (np. z powodu nagłej awarii i braku rezerwowego pojazdu tego samego rodzaju), wówczas przewóz może być zrealizowany pojazdem zastępczym. W skrajnym przypadku pasażer może otrzymać propozycję zastępczego przejazdu autobusem, na całości bądź na części trasy. Najczęściej jednak, jeśli okoliczności na to pozwalają, w zastępstwie podstawiany jest pociąg innego rodzaju.

Pełny zwrot za bilet

Prawo do uzyskania zwrotu za bilet w wysokości 100% przysługuje wówczas, gdy – ze względu na niewywiązanie się z warunków umowy przez przewoźnika – pasażer podejmie decyzję o całkowitej rezygnacji z podróży. Wówczas przy zwrocie biletu nie powinno być pobrane odstępne. Warto zadbać, by poinformować przewoźnika o rezygnacji z podróży, w sposób określony w jego regulaminie. W praktyce oznacza to najczęściej niezwłoczne udanie się do kasy i zwrot biletu bądź złożenie tam formalnej reklamacji.

Ważne jest, by niezwłocznie uzyskać poświadczenie niewykorzystania biletu. Nie będzie to możliwe po upływie jego czasu ważności. Nie ma znaczenia, czy mamy bilet w formie tradycyjnej, czy elektroniczny – np. na ekranie urządzenia. Kasa poświadczy także taki bilet – na dodatkowym druku.

Przesłanki do otrzymania rekompensaty i jej wysokość

Inaczej niż przy znacznym opóźnieniu, przepisy nie określają wysokości rekompensaty na jaką liczyć można ze względu na uchybienia w zakresie usług dostępnych w pociągu.

Określenie wysokości oczekiwanej rekompensaty należy zatem do pasażera składającego reklamację. Najczęściej jest to część ceny biletu, np. 25% lub 50% - w przypadku poważniejszych uchybień.

Składy wagonowe kursujące zamiast „Pendolino”

Przed podróżą (np. rano, w dniu planowanego przejazdu) warto zajrzeć na stronę internetową przewoźnika, do sekcji komunikaty. Znajdziemy tam informacje o tym, na których połączeniach możemy spodziewać się – danego dnia – wagonowych składów zastępczych.

Jeżeli zdarzyła nam się sytuacja, że mając bilet na kategorię Express Intercity Premium (EIP) przejazd odbył się w składzie wagonowym, możemy liczyć na wyrównanie opłaty za bilet do ceny właściwej dla Express Intercity (EIC). W tym celu musimy złożyć reklamację.

Jak prawidłowo złożyć reklamację

Na złożenie reklamacji mamy 1 rok, warto jednak zrobić to jak najszybciej. W przypadku biletów kupowanych w formie tradycyjnej (kasa, biletomat, u konduktora) – trzeba obowiązkowo załączyć oryginał biletu. Oznacza to, że reklamację składamy pocztą tradycyjną – na adres siedziby przewoźnika, lub w dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów tego przewoźnika.

Jeżeli chcemy otrzymać rekompensatę – warto określić jej oczekiwaną wysokość (wprost lub jako procent ceny biletu). Warto uzasadnić takie oczekiwanie, zwłaszcza jeżeli niedogodności były dotkliwe i z tego względu liczymy na znaczną rekompensatę.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę