Menu

Poprawią dostęp do kolei. Nowe inwestycje na torach

fot. PKP PLK S.A. fot. PKP PLK S.A.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisało z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dwie umowy na unijne dofinansowanie projektów poprawiających przepustowość linii kolejowej E 20. Prace obejmą odcinki Warszawa - Mińsk Mazowiecki oraz Warszawa - granica LCS Łowicz - informuje CUPT.

Umowy o unijnym dofinansowaniu obu inwestycji podpisano 30 czerwca br. Wartość całkowita pierwszego projektu pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I" to ponad 170 651 622 zł, w tym przyznane dofinansowanie Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wynosi 71 657 720 zł. Druga z inwestycji pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - granica LCS Łowicz" ma kosztować ponad 112 690 581 zł. Wartość przyznanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to 69 153 537 zł.

Realizacja projektu „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Mińsk Mazowiecki, etap I" już się rozpoczęła. Inwestycja przeprowadzana jest na terenie Warszawy, która leży w korytarzu transportowym sieci bazowej TEN-T Morze Bałtyckie - Morze Adriatyckie (Gdańsk - Warszawa - Katowice) oraz korytarzu transportowym Morze Północne - Morze Bałtyckie (granica państwa - Warszawa - Poznań - Frankfurt nad Odrą - Berlin - Hamburg). Projekt dotyczy transportu pasażerskiego oraz towarowego i obejmuje rehabilitację sześciu odcinków linii kolejowych, o łącznej długości 14,112 km. Dzięki temu przedsięwzięciu linie kolejowe będą spełniać wymagania określone w polskich przepisach, dyrektywach UE oraz umowach AGC i AGTC. Wybudowane zostaną przystanek osobowy Warszawa Stalowa i nowe przejście podziemne. Prace obejmą również m.in. roboty na torach, wymianę sieci trakcyjnej i nawierzchni torowej, budowę przejścia pieszo-rowerowego oraz rehabilitację dwóch wiaduktów. Na stacji Warszawa Wschodnia Towarowa oprócz wymiany nawierzchni torowej oraz rozjazdów, wykonane zostaną nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Celem projektu jest poprawa przepustowości infrastruktury dla ruchu pociągów pasażerskich i towarowych. Pociągi mają kursować częściej i punktualniej oraz być lepiej skomunikowane. Poprawić ma się także dostęp do kolei i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, podróżnych oraz przewożonych ładunków. Kolej ma się stać bardziej konkurencyjnym środkiem transportu. Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2019 r.

Drugi z projektów pn. „Poprawa przepustowości linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Kutno, etap I: Prace na linii kolejowej nr 3 na odc. Warszawa - granica LCS Łowicz" realizowany będzie w powiecie warszawskim zachodnim w gminie Ożarów Mazowiecki. Odcinki linii nr 3 i 507 stanowią część ciągu linii E 20 i są usytuowane w trasie korytarza sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T Morze Północne-Bałtyk. Są to linie państwowego znaczenia, ujęte w umowie AGC/AGTC. Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót na linii nr 3 na odc. Warszawa Gołąbki - Ożarów Mazowiecki (od km 10,719 do km 16,254) i na linii 507 - dla posterunku odgałęźnego Warszawa Gołąbki (od km 2,370 do km 2,523). W przeważającej części jest to rehabilitacja parametrów technicznych linii oraz modernizacja stacji Ożarów Mazowiecki. Zakres projektu obejmuje również nadzór inżyniera, promocję projektu i inwentaryzację przyrodniczą. Łączna długość linii kolejowych objętych projektem wynosi 5,68 km (w tym na sieci TEN-T 5,68 km). Dzięki inwestycji poprawi się przepustowość linii nr 3. Poprzez zmianę układu torowego stacji, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym i wymianę rozjazdów wzrośnie efektywność wykorzystania linii. Stacja Ożarów Mazowiecki stanie się bardziej dostępna dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej oraz osób z dysfunkcją wzroku. Perony i dojścia do nich zostaną przystosowanie do wymogów TSI PRM oraz systemu oznakowania dotykowego. Projekt ma też zapewnić interoperacyjność kolei i umożliwić dostęp do infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów. Inwestycja rozpocznie się w październiku 2017 r., a zakończy w grudniu 2020 r.

 

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę