Menu

KW: Modernizacja linii kolejowej E-20 – najważniejsze informacje

fot. Patrycja Płócieniak fot. Patrycja Płócieniak

Usługa autobusowego przewozu osób na trasie Konin – Poznań – Konin (przejazd bezpośredni autostradą) oraz Konin – Września – Konin w ramach autobusowej komunikacji zastępczej będzie realizowana w dni robocze i wolne od pracy.

Autobusy zastępcze będą posiadały oznaczenia na tablicach elektronicznych oraz dodatkowe boczne tablice relacyjne ze wskazaniem kierunku jazdy.

Autobusy odjeżdżające z Poznania będą miały postój w zatoce przy Dworcu Letnim (ul. Dworcowa 1).

Autobusy odjeżdżające z Konina będą miały postój na placu przy stacji kolejowej Konin:

– plac będzie posiadał czasową organizacje ruchu  na okres prowadzenia zastępczej komunikacji autobusowej, przewidującej wydzieloną strefę dla zatoki autobusowej;

– tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących;

– tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

Autobusy odjeżdżające z Wrześni będą miały postój na placu przy stacji kolejowej Września:

– tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących,

– tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

Należy zwrócić uwagę na następujące zmiany dotyczące przewozu podróżnych na w/w odcinkach linii:

1. Pracownik obsługi w autobusie komunikacji zastępczej dokonujący sprzedaży biletu przyjmuje należności wyłącznie w formie gotówkowej (PLN).

2. Bilety na przejazd/przewóz należy nabywać od i do stacji kolejowej.

3. Autobusowa Komunikacja Zastępcza nie obsługuje przystanku kolejowego Konin Zachód.

4. W autobusach komunikacji zastępczej nie ma możliwości przewozu rowerów, ani zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników).

5. Na odcinku Poznań – Kutno obowiązywać będą zmienione rozkłady jazdy pociągów, przy czym należy zwrócić uwagę na osobny rozkład jazdy obowiązujący w dniu 11.06, 12.06 oraz od 13.06.2017.

Działania Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla zminimalizowania negatywnych skutków projektu przygotowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pn.: „Modernizacja linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz”.

Opracowany przez Zarządcę infrastruktury kolejowej (PKP PLK S.A.) projekt modernizacji linii kolejowej E-20 zostanie podzielony na kilka etapów. Prace obejmą przebudowę:

365 km toru

271 rozjazdów

134 obiektów inżynierskich

18 peronów

653 km sieci trakcyjnej

urządzeń sterowania ruchem

W związku z powyższym PKP PLK S.A. poinformowała o konieczności całkowitego wyłączenia

z ruchu pociągów niektórych odcinków linii.

Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. – lipiec 2018 r.

Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r.

Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r.

Ponadto na wybranych odcinkach linii kolejowej E-20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Samorząd województwa od chwili pozyskania informacji o decyzjach PKP PLK S.A. podjął działania dla przygotowania koncepcji zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla mieszkańców korzystających z pociągów Spółki Koleje Wielkopolskie. Odbyło się kilkanaście spotkań konsultacyjnych, na których na wniosek Organizatora Przewozów (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) i Przewoźnika (Koleje Wielkopolskie) dokonano częściowych zmian założeń projektu dla zminimalizowania niedogodności w podróżowaniu. W konsultacjach brali udział również przedstawiciele zainteresowanych samorządów lokalnych.

Dokonano inwentaryzacji i wizji lokalnej poszczególnych przystanków i stacji kolejowych, a także omawiano i uzgadniano zasady realizacji przewozów.

Uwzględniając fakt sporej dolegliwości społecznej proponowanego przez PKP PLK S.A. projektu modernizacji – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zdecydował o przygotowaniu i wdrożeniu autobusowej komunikacji zastępczej.

Utrudnienia w podróżowaniu na odcinku Września – Konin dotyczą grupy 7284 osób, które średniodobowo przemieszczają się pociągami Kolei Wielkopolskich.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Koleje Wielkopolskie opracowały „Studium przebiegu trasy autobusowej komunikacji zastępczej”. Przewiduje ono m.in. wskazanie lokalizacji tymczasowych postojów autobusów komunikacji zastępczej z podziałem na:

Stacje i przystanki kolejowe.

Przystanki autobusowe w ciągu drogi krajowej 92.

Place manewrowe w miejscowościach.

Rezygnację z obsługi przystanku kolejowego Konin Zachód.

Przygotowano kilka koncepcji połączeń autobusowych:

Autobus za pociąg na odcinku wyłączonym z ruchu pociągów zatrzymujący się na wszystkich stacjach i przystankach przy wykorzystaniu drogi krajowej 92 i dróg gminnych. Prognozowany czas przejazdu na krytycznym odcinku (Konin – Września), to 116 min co w konsekwencji wydłuży czas przejazdu na odcinku Poznań – Konin z obecnych 88 min do około 180 min. W ramach tego czasu uwzględniono 15 minut na zmianę środka transportu w punktach przesiadkowych.

Uruchomienie bezpośrednich wahadłowych połączeń autobusowych na odcinku Konin – Poznań przy korzystaniu z autostrady A2 – zakładany czas podróży około 100 min, rozważane jest także podobne połączenie na odcinku Słupca – Poznań (czas przejazdu około 80 min).

Koleje Wielkopolskie przygotowały:

projekt rozkładu jazdy pociągów na jednotorowym odcinku Swarzędz – Września, gdzie z dotychczasowych 23 par pociągów uruchamianych dobowo pozostanie 17 par,

Studium przebiegu trasy Autobusowej Komunikacji Zastępczej, które przewiduje około 90 kursów autobusów za pociąg.

koncepcję koordynacji ruchu pociągów z połączeniami autobusowymi oraz zapewnienia możliwości nabywania biletów na stacjach, przystankach kolejowych oraz w autobusach.

Założenia projektowe organizacji autobusowej komunikacji zastępczej przewidują akceptację biletów kolejowych dla podróżnych korzystających z autobusów.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, jako Organizator przewozów i właściciel Spółki Koleje Wielkopolskie, uwzględniając projekt modernizacji linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa – Poznań – pozostałe roboty – odcinek Sochaczew – Swarzędz nie przewiduje zmniejszenia zatrudnienia w Spółce Koleje Wielkopolskie.

Pomimo niedogodności, jakie napotkają mieszkańcy Wielkopolski podróżując na tym odcinku pociągami Spółki Koleje Wielkopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego zapewni dostępność komunikacji zbiorowej dla społeczności lokalnej przez cały okres robót na newralgicznym odcinku linii kolejowej.  

Remont trasy kolejowej Poznań – Warszawa (E-20) na odcinku Swarzędz – Sochaczew rozpocznie się 12 czerwca 2017 r.

Pierwszy etap prac modernizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. potrwa do lipca 2018 roku i zakłada wyłączenie ruchu kolejowego na trasie Września – Konin.

(Pociągi dalekobieżne będą kursować przez Gniezno i Inowrocław, a następnie dalej przez Barłogi do Kutna).

W celu zminimalizowania niedogodności komunikacyjnych dla podróżujących, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Koleje Wielkopolskie podejmą się organizacji transportu zastępczego. Usługa autobusowego przewozu osób na trasie Konin – Września – Konin oraz Konin – Poznań – Konin w ramach kolejowej komunikacji zastępczej będzie realizowana w dni robocze i wolne od pracy. Autobusy zastępcze będą posiadały oznaczenia na tablicach elektronicznych oraz dodatkowe boczne tablice relacyjne ze wskazaniem kierunku jazdy.  

Autobusy odjeżdżające z Poznania będą miały postój w zatoce przy Dworcu Letnim (ul. Dworcowa 1).

Autobusy odjeżdżające z Konina będą miały postój na plac  przy stacji kolejowej Konin:

•    plac będzie  posiadał czasową organizacji ruchu  na okres prowadzenia zastępczej komunikacji; autobusowej, przewidującej wydzieloną strefę dla zatoki autobusowej;

•    tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących;

•    tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

Autobusy odjeżdżające z Wrześni będą miały postój na plac przy stacji kolejowej Września:

•    tymczasowe wiaty przystankowe na min. 100 osób w tym min. 50 miejsc siedzących;

•    tymczasowe oświetlenie placu w strefie miejsca oczekiwania podróżnych.

Stern

Redaktor

Strona: www.polskakolej.tv

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.

Powrót na górę